เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

รับเขียน Cover Letter (จดหมายสมัครงาน) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ถือว่ามีความสำคัญมากเมื่อต้องการสมัครงาน เนื่องจากเป็นจดหมายที่เขียนไม่ยาว แต่เป็นการแจ้งความสนใจของเราเพื่อจะชี้นำให้ฝ่ายบุคคลอ่านประวัติย่อของเรา ต่อไป ดังนั้น ภาษาที่ใช้ต้องสละสลวย มีควมเป็นมืออาชีพ

เขียน Cover Letter (จดหมายสมัครงาน) ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

IdtecResume.com มีนักเขียนที่มากประสบการณ์ไว้คอยบริการเขียน Cover Letter (จดหมายสมัครงาน) ที่สอดคล้องกับประวัติย่อของท่าน โดยเน้นประวัติ คุณสมบัติ ความสำเร็จและทักษะความสามารถของท่านเพื่อให้จดหมายมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ดูค่าดำเนินการสำหรับภาษาไทย คลิก

ดูค่าดำเนินการสำหรับภาษาอังกฤษ คลิก