เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: 0878314785 |Mail: idtecresume@gmail.com

หมวดสินค้า


 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า
login_title

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 850 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 700 บาท และผู้จบใหม่ 495 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line Id: 0878314785
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรออกแบบเครื่องกล

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งวิศวกรออกแบบเครื่องกล รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรออกแบบเครื่องกล (Job Description)

วิศวกรออกแบบเครื่องกล รับผิดชอบในการออกแบบพิมพ์เขียวและแผนผังของเครื่องจักร อุปกรณ์หรือโครงสร้าง ซึ่งเนบุคคลที่เป็นส่าวนหนึ่งของทีมในการสร้างโครงสร้างจริงซึ่งรวมถึงผู้ร่างหรือวิศวกรอื่นๆ วิศวกรออกแบบอาจได้รับการจ้างงานจากองค์กรรัฐบาลและอุตสาหกรรมต่างๆเช่น โรงงานการผลิตและบริษัทก่อสร้าง

วิศวกรออกแบบต้องทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนและวิศวกรอื่นๆ เพื่อประสานงานแผนการออกแบบ วิศวกรออกแบบอาจได้คำสั่งพิเศษในการออกแบบว่าต้องการการออกแบบอย่างไรหรือแนวคิดพื้นฐานที่ต้องทำตาม จากนั้นทำการสร้างพิมพ์เขียวตามคำสั่งหรือตามแนวคิดที่ได้รับให้เป็นจริงและมีโครวงสร้างที่สามารถใช้งานได้ ขั้นตอนริ่มจากการร่างแบบจากแนวคิดโดยการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรม CAD ซึ่งจะสามารถลงรายละเอียดในเส้นและความโค้งรวมถึงการวัดต่างๆ ได้อย่างละเอียด ซึ่งจะทำการวาดลงบนกระดาษโดยมีรายละเอียดโครงสร้างที่ถูกต้อง ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกที่สามารถใช้งานเพื่อทดสอบความสมบูรณ์และประสิทธิผลผ่านการจำลอง

พวกเขาสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้โดยการโมเดลสเกลหรือต้นแบบจากพิมพ์เขียวที่ได้สร้างเอาไว้ เพื่อทำให้โมเดลนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้มากที่สุดตามแผน วิศวกรออกแบบอาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากวิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยเพื่อสร้างเครื่องจักร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือสร้างโมเดล ซึ่งจะต้องได้รับการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหรือไม่

เมื่อออกแบบโครงสร้าง วิศวกรออกแบบต้องเข้าใจกลไกของโครงสร้างที่จะทำการสร้าง ต้องสามารถวาดส่วนประกอบภายในของโครงสร้างและประกอบออกมาให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง ดังนั้น วิศวกรออกแบบต้องมีความรู้เรื่ององค์ประกอบของไฟฟ้าว่ามีการทำงานอย่างไรและจะทำงานอย่างไรบ้าง

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรออกแบบเครื่องกล
วิศวกรออกแบบเครื่องกลมีบทบาทสำคัญในการออกแบบระบบ ทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งนี้มีดังนี้:

 • ทักษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่ดี (Strоng written аnd verbal соmmuniсаtiоn ѕkillѕ)
 • ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ (Good grаѕр оf mathematics)
 • มีการจัดการที่ดี (Highlу organized)
 • มีความรู้เรื่องไอที (IT litеrаtе)
 • มีการริเริ่มสร้างสรรค์ (Strong initiative)
 • ทักษะการแก้ปัญหา Exсеllеnt рrоblеm ѕоlving skills)
 • มีความเด็ดขาด (Dесiѕivеnеѕѕ)
 • มีการทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง (Tеаm player with аbilitу tо work оn your оwn)       

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรออกแบบเครื่องกล-Mechanical Design Engineer Resume Example

OLIVIA WILLIAMS

[Street, City, Stаtе, Ziр] | [Phоnе] [Emаil Addrеѕѕ]

SUMMARY

Detailed-oriented, highly motivated engineer with years of experience leading major project and developing innovative processes. Proven ability to excel in cross functional product design in collaboration with multidisciplinary departments. Instrumental in improving efficiency and decreasing costs. Train and supervises employees with a hands-on approach to manufacturing and troubleshooting.

CORE SKILLS

 • Process Improvement
 • Project Management
 • Strategic Planning
 • Design & Development
 • Root Cause Analyst
 • Finite Element Analysis
 • Solid Mechanics
 • Team Leadership & Motivation

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC FIRM, PHILADELPHIA, PA (20xx – Present)
DESIGN ENGINEER

 • Lead several multi-million dollar project as the technical point of contact for 250 staff in 7 departments.
 • Responsible for overseeing and directing procurement, product design shipping/receiving , R&D and customer communication.
 • Strongly focused on regulatory compliance and increasing performance, profitability and quality.
 • Compile high-level technical reports for top-level government officials and engineering for ASCE compliance
 • Contribute to new product development as the technical product manager of a multidisciplinary team of senior mechanical, structural, material, chemical and composite engineer nationally.

ABC ASSOCIATES, PHILADELPHIA, PA (20xx – 20xx)
DESIGN ENGINEER

 • Served as a member of ABC ASSOCIATE team working on space, aircraft and ground base systems.
 • Concentrated on mechanical design integration and analysis in the prototyping of hardware systems.
 • Designed and tested every aspect of fixtures of optimize dimensions to ensure accurate experimentation.
 • Efficiently collaborate with interdisciplinary engineering team to improve opto-mechanical structure.

EDUCATION

XYZ UNIVERSITY, PHILADELPHIA, PA (20xx – 20xx)
Bachelor Degree in Mechanical Design Engineer

REFERENCE – Available upon request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรออกแบบเครื่องกล ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785


*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 200 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 2 วันครับ สั่งได้เลยที่ไลน์ ไอดี 0878314785 หรือที่เมล translationfind@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง