เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

รับเขียนจดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ภาษาไทย

เขียนจดหมายสมัครงานภาษาไทย (Cover Letter) สำหรับผู้เริ่มทำงานใหม่ ผู้ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้สมัครในระดับบริหาร