เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

รับเขียนเรซูเม่ (Resume) ภาษาอังกฤษ

รับเขียน Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มทำงานใหม่ ผู้ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้สมัครในระดับบริหาร

IdtecResume4

Resume ในโลกของการหางานในปัจจุบัน เป็นประตูบานแรกที่จะทำให้นายจ้างรู้จักตัวตนเองเรา ทำให้เรารู้ว่า เรามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ดังนั้น จึงถือได้ว่า Resume หรือ ประวัติย่อนั้น มีความสำคัญมาก

สิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปคือว่า ในเมื่อ Resume หรือประวัติย่อมีความสำคัญมากขนาดนี้ จะต้องเขียนอย่างไรให้ออกมาดี สามารถนำเสนอตัวเองได้โดดเด่นบนพื้นฐานของประสบการณ์จริงของเรา นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายคน จากข้อมูลที่เราทราบคือ ในหนึ่งวัน บริษัทดีๆ มีเงินเดือนและสวัสดิการสูงๆ เมื่อเปิดรับสมัครงานแล้ว จะมีผู้สนใจยื่นใบสมัครและ Resume จำนวนมาก เวลาที่วิเคราะห์ผู้สมัครแต่รายอย่างละเอียดนั้นมีน้อย โดยส่วนใหญ่อ่านแบบผ่านๆ ถ้าไม่น่าสนใจก็จะกองรวมกันไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้สมัครหลายท่าน ไม่ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม

บางคนมีประสบการณ์ดีมาก แต่ไม่รู้จะถ่ายทอดออกมาอย่างไร....

IdtecResume.com สามารถช่วยท่านได้ เรามีความตั้งใจบริการโดยทีมงานมืออาชีพที่จะทำเขียน Resume หรือประวัติย่อของท่าน ให้กระชับ และนำเสนอความเป็นตัวตนของท่านให้โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อให้มีโอกาสได้รับการเชิญไปสัมภาษณ์มากที่สุด ไม่ว่าท่านจะเพิ่งจบใหม่ หรือต้องการเปลี่ยนงาน เรายินดีช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง