เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

รับเขียน Resume & Cover ภาษาอังกฤษ

รับเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มทำงานใหม่ ผู้ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้สมัครในระดับบริหาร

IdtecResume3

ดังที่เราเคยกล่าวเอาไว้ว่า Resume ในโลกของการหางานในปัจจุบัน เป็นประตูบานแรกที่จะทำให้นายจ้างรู้จักตัวตนเองเรา ทำให้เรารู้ว่า เรามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ดังนั้น จึงถือได้ว่า Resume หรือ ประวัติย่อนั้น มีความสำคัญมาก

ในส่วนของจดหมายสมัครงานหรือ Cover Letter ก็มีความสำคัญเช่นกัน จดหมายแค่แผ่นเดียวนี้เองที่จะแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาของเรา เพื่อโยงไปถึงประวัติย่อ การจะเขียนจดหมายสมัครงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ออกมาดีนั้น ต้องใช้เวลาศึกษา เนื่องจากรูปแบบของภาษามีความแตกต่างจากจดหมายทั่วไป

 

ต้องการ Resume และ Cover Letter ดีๆ เราพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง