เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume ฝ่ายประกันคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ
  • ดูแล ติดตามการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด
  • วางแผนและกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงานและบริษัทฯ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมอบอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่งโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

ทักษะที่จำเป็น 

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพภายในโรงงานอาหารอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานระบบ GMP, HACCP, BRC, ISO 9001 มีลักษณะเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office

ตัวอย่าง Resume สำหรับ QA (ประกันคุณภาพ1) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง Resume สำหรับ QA (ประกันคุณภาพ2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html