เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: 0878314785 |Mail: idtecresume@gmail.com

หมวดสินค้า


 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า
login_title

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 850 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 700 บาท และผู้จบใหม่ 495 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีเจ้าของภาษาตรวจ Proofreading ให้ Resume ของท่านถูกไวยากรณ์ 100 % สามารถส่งสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน สอบถามโทร 087-8314785 Line Id: 0878314785
หากสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com
หรือสั่งซื้อผ่านระบบ ได้ที่ บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ


 

ตัวอย่าง Resume สมัครครูและสายการศึกษา

ตัวอย่าง Resume สมัครครู อาจารย์และสายการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม
 • วิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ลักษณะที่จำเป็น 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบดี
 • ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
 • มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
 • มีความจริงใจและเห็นใจผู้อื่น
 • มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีความเมตตากรุณา
 • ไวต่อการรับรู้และสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 • มีหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา
 • มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้

 

ตัวอย่าง Resume สมัครครู

Elementary School Teacher Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Foreign Language Teacher Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
*** เขียน resume ใหม่ ไม่ซ้ำใคร ใช้เวลาประมาณ 2 วัน
หากสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com
หรือสั่งซื้อผ่านระบบ ได้ที่ บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ