เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครครูและสายการศึกษา

ตัวอย่าง Resume สมัครครู อาจารย์และสายการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม
 • วิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ลักษณะที่จำเป็น 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบดี
 • ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
 • มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
 • มีความจริงใจและเห็นใจผู้อื่น
 • มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีความเมตตากรุณา
 • ไวต่อการรับรู้และสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 • มีหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา
 • มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้

 

ตัวอย่าง Resume สมัครครู

Elementary School Teacher Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Foreign Language Teacher Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html