เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รายงานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารโดยจัดทำวารสาร   จดหมายข่าว ป้ายนิเทศป้ายประชาสัมพันธ์
 • ทำหน้าที่พิธีกรประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริการด้านการสื่อสารติดต่อทั้งภายในภายนอก ทั้งด้านพัสดุไปรษณีย์ และการประกาศเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
 • ต้อนรับและรับรองแขกผู้มาติดต่อและเยี่ยมเยือน
 • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อ

ทักษะที่จำเป็น

 • มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักกาลเทศะ พูดจาไพเราะ, น้ำเสียงดี •การจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชองงานบริการ (Service Mind)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ •
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้วยทักษะ ทำงานเชิงรุก
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการรับโทรศัพท์และต้อนรับแขกได้

ตัวอย่าง Resume

Public Relations Sample Resume1 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Public Relations Sample Resume2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html