เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครฝ่ายบุคคล (HR)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ (Compensation & benefits)
 • พนักงานสัมพันธ์/แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
 • การฝึกอบรมและพัฒนา(Training)
 • การสื่อสารภายใน (Internal Communication)
 • การวางแผนอัตรากำลังคน
 • การสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง
 • การจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ
 • การติดต่อดูแลสหภาพแรงงาน
 • การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร
 • การติดต่อหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่มีปัญหา
 • การให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ กับพนักงาน
 • การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ สวัสดิภาพพนักงาน เช่น รปภ แม่บ้าน โรงอาหาร อาหารพนักงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ
 • การประเมินผลงาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย

ทักษะที่จำเป็น

 • รู้เรื่อง ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ได้ดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีความสามารถในการเก็บความลับได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้การกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความรู้ในการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่
 • มีความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวอย่าง Resume สมัครฝ่ายบุคคล (HR)

HR Sample Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์HR Officer Sample Resume คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html