เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครงานเป็นนักเคมี

Resume สำหรับผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งนักเคมี

 

ลักษณะของงาน 

- ทำงานวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลง อันอาจเกิดขึ้นได้ของสารเคมี

- ค้นคว้าคุณสมบัติขั้นมูลฐานและโครงสร้างเซลล์ โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอะตอมของสาร และการแปรรูปของสารที่อาจเกิดขึ้นได้

- นำกฎ หลัก และวิธีการซึ่งรู้จักกันดีแล้วมาใช้ในการค้นหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชนิดใหม่ หรือเพื่อค้นคว้าหาประโยชน์ใหม่ๆ ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ตลอดจนการค้นหาวิธีการผลิตใหม่ๆ

- นำกฎ หลัก และวิธีการที่รู้จักกันดีแล้วมาใช้ แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

- อาจควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน เกี่ยวกับการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือทำงานในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี

- ปฏิบัติงานทางเคมีในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงงาน หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี เช่น ในด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

- ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมเคมี ในด้านการผลิตและวิเคราะห์วัตถุดิบ

คุณสมบัติ 

- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์

- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ

- มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการ ค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน

- มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว

- มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และได้ใจความ

- มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี

- มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี

 

Titan Morgan 
111 Street, Atlanta, 1111
Home: 111-111-1111 
Cell: 222-222-2222 
Email: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Objective:

Challenge to work on a project in the field of chemistry, to implement the skills and experience to develop quality useful compounds for the organization, take a creative role.

 

Education Level:

Chemistry, University of NV, • BS 1993

MS, Analytical Chemistry, University of NV, 1995

 

Skills and Strengths:

  • knowledge and experience of all of the latest tools and techniques of chemical laboratory
  • a lot of teams trained chemist with excellent management and management skills
  • The subject of deep knowledge
  • Excellent communication skills
  • Can operate in an environment of high pressure in the efficiency
  • have diversified professional experience in the field of industrial chemistry
  • work experience GC / MS, HPLC and in excellent analytical capabilities

 

Career History:

 

Present January 2001, senior pharmacy

Mark and Alan, NV

 

Responsibility:

As a chemist, I was responsible for the management and control of the department of chemical and 20. I had to use my analytical skills to take care of the quality of the compound that is produced in the department. I also have a task to rebuild the entire process; we have developed guidelines and procedures to be followed in the use of new equipment and new product development. I also chemist to monitor their activities and achievements, keep the card. As specified under the guidance of my analysis of the final results of the results provided by the various chemical test chemical laboratories, I took responsibility for interpretation. To ensure that supporting pharmacists’ chemist associated with the moment of difficulty in troubleshooting of the experiment, the entire process is carried out efficiently and effectively in time, too.

 

January 2001 October 1999,Consulting Chemist

Some Pure Chemicals Co., Ltd., NV

 

Responsibility:

I have been working in various fields and projects related to chemical, which is a chemical consulting has given wide exposure in various industrial fields to me. On the chemical laboratory, to solve your problem, as quickly as possible to achieve efficient and effective, I made extensive use of analytical techniques, chemical analysis equipment.

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html