เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

ตัวอย่าง Resume สมัครงานพยาบาล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ

- ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ได้

- ประสานงานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย

- บริหารจัดการความเสี่ยง

- ร่วมประชุมปรึกษาก่อนและ หลังการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

- ศึกษาผู้ป่วยรายบุคคล

- ดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การพยาบาล

- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการพยาบาล

คุณสมบัติ 

- จบการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์

- มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี เน้นการป้องกัน และ ส่งเสริม สุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชน

- มีความสามารถในการให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

- รู้เรื่องโรคมากขึ้น สามารถตรวจรักษาเบื้องต้นและส่งต่อได้

- มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถจัดการปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าได้อย่างดี

- สามารถวางแผนแก้ปัญหาทั้งระยะยาว และ ระยะสั้นได้

- จิตวิทยา Psychology

- มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพดี

- สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคคลอื่นได้

- มีการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง รับรู้สิ่งใหม่ ๆ

- มีศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์

- ทักษะในการพูด และการสื่อสาร

 

ตัวอย่าง Resume

Titan Morgan 
111 Street, Atlanta, 1111
Home: 111-111-1111 
Cell: 222-222-2222 
Email: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Objective:

Challenge to work on a project in the field of chemistry, to implement the skills and experience to develop quality useful compounds for the organization, take a creative role.

 

Education Level:

Chemistry, University of NV, • BS 1993

MS, Analytical Chemistry, University of NV, 1995

 

Skills and Strengths:

  • knowledge and experience of all of the latest tools and techniques of chemical laboratory
  • a lot of teams trained chemist with excellent management and management skills
  • The subject of deep knowledge
  • Excellent communication skills
  • Can operate in an environment of high pressure in the efficiency
  • have diversified professional experience in the field of industrial chemistry
  • work experience GC / MS, HPLC and in excellent analytical capabilities

 

Career History:

Present January 2001, senior pharmacy

Mark and Alan, NV

Responsibility:

As a chemist, I was responsible for the management and control of the department of chemical and 20. I had to use my analytical skills to take care of the quality of the compound that is produced in the department. I also have a task to rebuild the entire process; we have developed guidelines and procedures to be followed in the use of new equipment and new product development. I also chemist to monitor their activities and achievements, keep the card. As specified under the guidance of my analysis of the final results of the results provided by the various chemical test chemical laboratories, I took responsibility for interpretation. To ensure that supporting pharmacists’ chemist associated with the moment of difficulty in troubleshooting of the experiment, the entire process is carried out efficiently and effectively in time, too.

 

January 2001 October 1999,Consulting Chemist

Some Pure Chemicals Co., Ltd., NV

Responsibility:

I have been working in various fields and projects related to chemical, which is a chemical consulting has given wide exposure in various industrial fields to me. On the chemical laboratory, to solve your problem, as quickly as possible to achieve efficient and effective, I made extensive use of analytical techniques, chemical analysis equipment.

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html