เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: 0878314785 |Mail: idtecresume@gmail.com

หมวดสินค้า


 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า
login_title

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 850 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 700 บาท และผู้จบใหม่ 495 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line Id: 0878314785
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


IdtecResume Bannner

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการ IT

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการ IT, รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการ IT (Job Description)

หน้าที่ของผู้จัดการ IT คือการให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามการสื่อสารความคาดหวังในงาน โดยจะต้องทำการวางแผน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลของงาน รับผิดชอบในการสอนงาน ให้คำปรึกษาและวางระเบียบให้แก่เจ้าหน้าที่ ริเริ่ม ประสานงานและบังคับใช้นโยบาย ระบบและขั้นตอนต่างๆ ผู้จัดการ IT จัดการพนักงานโดยการเลือก สรรหา ปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมพนักงาน ดูแลรักษาสถานที่ทำงานใปปลอดภัย การดูแลรักษาประสิทธิภาพของและประสิทธิผลขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่งานผู้จัดการ IT ในองค์กร จะต้องมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สูงสุดโดยการกำหนด ส่งมอบ และสนับสนุนแรงจูงใจเชิงกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

ผู้จัดการ IT จะควบคุมการวิจัยเชิงเทคโนโลยี โดยการระบุเป้าหมายขององค์กร โครงการของผู้ใช้งาน ข้อปฏิบัติและกลยุทธ์ต่างๆเช่นเดียวกับการตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการสำเร็จโดยการจัดการตารางงานและแหล่งข้อมูลด้วยศูนย์ข้อมูลและส่วนผู้ใช้งาน กรทำงานของผู้จัดการ IT ยังรวมถึงการยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์การใช้งานผ่านการใช้ระบบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี ทำการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทโดยการหาวิธีการสำรองข้อมูลและกระบวนการกู้ข้อมูล ควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างและข้อมูล

ในฐานะผู้จัดการ IT คุณจะมีน้าที่รับผิดชอบในการแนะนำนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร การประเมินแนวโน้ม การระบุปัญหา เช่นเดียวกับการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า คุณจะต้องทำการดูแลรักษาคุณภาพการให้บริการของบริษัท โดยการตั้งและบังคับใช้มาตรฐานบริษัท

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ IT

 • การประสานงาน (coordination)
 • การจัดการพนักงาน
 • การจัดการคุณภาพ
 • ความเข้าใจด้านเทคนิค
 • การจัดการด้นเทคนิค
 • การจัดการศูนย์ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การแก้ปัญหา
 • การพัฒนางบประมาณ
 • แฟนเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการ IT-IT Manager Resume Example

Daniel Hall
[Street, City, Stаtе, Ziр] | [Phоnе] [Emаil Addrеѕѕ]

IT MANAGER
Professional Summary

An IT Professional with vast experience and extensive knowledge in various IT project management, methodologies and techniques, designing, consulting, managing and analyzing IT systems projects. A leaderwith over ten years’ functioning in TDM, NMS, Soft Switches, and DSLAM/MSAG, Cisco/VoIP environment, LAN/WAN/WLAN network, database administration and Firewalls. Possessing deep knowledge in networking terms such as CCNP,MCSE, SCNA and CCNA.

Core Strengths and Competencies

 • Ability to make good decisions in stressful situations.
 • Passion for constant improvement.
 • Excellent presentation, communication and interpersonal skills.
 • Flexible and detail oriented attitude.
 • Effective team leader with strong analytical and problem solving abilities.
 • Ability to solve all IT related issues in a firm.

Objective Statement

To contribute my wide knowledge and experience in the field of Information Technology for:Developing IT Network Systems, System Implementation, Solving complex Hardware and Software related issues and Development of Applications.

Professional Experience

Adams Systems Plc. Los Angeles, CA (2012 – Present)
IT Manager

 • Motivate employees facing problems in IT areas.
 • Work on protocols such as TDM, NMS, Soft Switches, and DSLAM/MSAG.
 • Maintain cordial relationship with clients and staff.
 • Prepare annual budget plans and strategies.
 • Implement various quality control measures to ensure highest quality standards.
 • Administrate company’s WAN.
 • Develop IT procedures to achieve the aim of the firms.
 • Prepare departmental help manuals to assist staff with IT issues.
 • Lead Information Technology teams.
 • Establish and installed new IT standards in existing projects.
 • Assign technical projects to different team members according to area of expertise.
 • Train several Information Technology teams and supervise them professionally.
 • Complete assigned projects on time.
 • Work on Networking and Firewall along with Cisco/VoIP environment.
 • Advise and supervise the purchase of hardware and software and other IT supplies.

Educational Qualification

University of Minnesota 2004 – 2008
B.S. in Computer Science


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการ IT ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785