เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

รับทำ รับเขียน เรซูเม่ Resume ผู้จัดการทั่วไป ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ

รับเขียน Resume ผู้จัดการทั่วไป ส่งงานได้ใน 2 วัน

เรซูเม่ หรือ Resume คือเอกสารที่เป็นข้อมูลคร่าวๆ ของบุคคล ในด้านการศึกษา รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ การเข้าฝึกอบรมต่างๆ ประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงาน ความสามารถหรือทักษะต่างๆ ที่ได้สั่งสมมา เป็นบทสรุปสั้นๆ เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานนั่นเอง

Resume เป็นดั่งใบเบิกทางสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานในบริษัทหรือในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราว หรือข้อมูลโดยย่อของผู้สมัครที่เริ่มจากประวัติส่วนตัว การศึกษาตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ที่จะต้องเป็นเครื่องการันตีทักษะและความสามารถที่มีอยู่ของผู้สมัครและตรงตามคุณลักษณะของทางหน่วยงาน หรือบริษัทต้องการและเลือกที่จะรับเราเข้าทำงาน

เนื่องจากทุกๆ สายงาน ทุกๆ สายอาชีพต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ที่ถูกเลือกและเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ การสมัครงานก็เช่นเดียวกันเพราะในบางครั้งในแต่ละที่ ที่เราต้องการที่จะสมัครงานจำต้องเขียน Resume เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงาน และรอเวลาที่ทางบริษัทจะตอบรับเข้าทำงาน หลายท่านรอและหวังที่ทางบริษัทจะตอบรับกลับมา แต่หารู้ไม่ว่าบางเรซูเม่ที่เราเขียนส่งไปกลับไม่ได้รับความสนใจของบริษัทที่เราสมัครแต่อย่างใดเลย ทั้งๆ ที่เรามีประสบการณ์มากพอและมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการทุกอย่าง สาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดคือการเขียน Resume ที่ขาดความน่าสนใจและไม่โดดเด่นพอ ทำให้ทางบริษัทต่างๆ ตัดสินใจที่จะไม่เลือกเราเข้าทำงานหรือนัดสอบสัมภาษณ์งานนั่นเอง

การนำเสนอประวัติก่อนการรับเลือกเข้าทำงานเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆ ข้อดี รวมถึงจุดเด่นทั้งเรื่องของความสามารถบวกกับประสบการณ์ด้านการทำงานมาก่อน

การสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างจำต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดและถีถ้วน และอาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่องของความเป็นภาวะผู้นำที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่ต้องการขอสมัครเข้าทำงาน ดังนั้นข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญที่จะต้องเขียนลงในเรซูเม่นั้นจะต้องสื่อในสิ่งที่น่าสนใจ และดีที่สุด ซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างตัดสินใจเลือกและรับเข้าทำงาน เนื่องจากในตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ เสมือนหัวเรือที่จะคอยเป็นผู้ควบคุม หรือบริหารงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ในตำแหน่งผู้จัดการ คือตำแหน่งหน้าที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อสำคัญอีกอย่างของการเขียน Resume เพื่อขอสมัครงานในตำแหน่งนี้นั้น ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills) รวมถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรากุมความได้เปรียบมากกว่าคนอื่น เพราะในตำแหน่งนี้ฝ่ายบุคคล หรือนายจ้างจะต้องมองถึงแนวคิดและหลักการบริหารที่ดีนั่นเอง เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อยู่รอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และสิ่งสำคัญยิ่ง นั่นก็คือการตรงต่อเวลา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเอง การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เหล่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้ฝ่ายบุคคล หรือนายจ้างไม่ลังเลที่จะเลือกและรับเราเข้าทำงาน

หลายท่านกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการเขียน Resume ไม่ผ่าน ความน่าสนใจในเนื้อหาของ Resume ไม่ปรากฏอยู่ในดุลยพินิจหรือในสายตาของฝ่ายบุคคลหรือนายจ้าง ทางเราจึงขอเป็นทางเลือกในการให้บริการรับเขียน Resume ผู้จัดการทั่วไปให้กับท่าน ทั้งในรูปแบของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้เป็นตัวเลือกในการเขียน Resume สำหรับท่าน เพราะเรามีนักเขียนเรซูเม่ที่รู้และเข้าใจและการนำเสนอที่สามารถ จะทำให้โอกาสของการเข้าทำงานในตำแหน่งดีๆ ของท่านไม่หลุดลอยหายไปโดยเฉพาะการเขียน Resume ผู้จัดการทั่วไป อีกทั้งถ้าเป็นเรซูเม่ภาษาอังกฤษทางเราจะมีนักตรวจสอบในเรื่องของแกรมม่า ที่เป็นคนอังกฤษโดยตรง จึงทำให้ท่านยิ่งจะมั่นใจได้ว่ารูปแบบหรือคำศัพท์ที่เราใช้ สามมารถนำไปสมัครงานในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน และตรงตามหลักของการเขียนเรซูเม่เป็นที่สุด พร้อมทั้งท่านจะได้รับการตอบรับจากต้นสังกัดที่ท่านเขียน Resume ส่งไปโดยไม่ผิดหวัง กับการบริการเขียน Resume ผู้จัดการทั่วไปพร้อมส่งมอบงานให้แก่ท่านได้ภายใน 2 วัน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการ IT, รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการ IT (Job Description)

หน้าที่ของผู้จัดการ IT คือการให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามการสื่อสารความคาดหวังในงาน โดยจะต้องทำการวางแผน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลของงาน รับผิดชอบในการสอนงาน ให้คำปรึกษาและวางระเบียบให้แก่เจ้าหน้าที่ ริเริ่ม ประสานงานและบังคับใช้นโยบาย ระบบและขั้นตอนต่างๆ ผู้จัดการ IT จัดการพนักงานโดยการเลือก สรรหา ปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมพนักงาน ดูแลรักษาสถานที่ทำงานใปปลอดภัย การดูแลรักษาประสิทธิภาพของและประสิทธิผลขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่งานผู้จัดการ IT ในองค์กร จะต้องมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สูงสุดโดยการกำหนด ส่งมอบ และสนับสนุนแรงจูงใจเชิงกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

ผู้จัดการ IT จะควบคุมการวิจัยเชิงเทคโนโลยี โดยการระบุเป้าหมายขององค์กร โครงการของผู้ใช้งาน ข้อปฏิบัติและกลยุทธ์ต่างๆเช่นเดียวกับการตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการสำเร็จโดยการจัดการตารางงานและแหล่งข้อมูลด้วยศูนย์ข้อมูลและส่วนผู้ใช้งาน กรทำงานของผู้จัดการ IT ยังรวมถึงการยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์การใช้งานผ่านการใช้ระบบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี ทำการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทโดยการหาวิธีการสำรองข้อมูลและกระบวนการกู้ข้อมูล ควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างและข้อมูล

ในฐานะผู้จัดการ IT คุณจะมีน้าที่รับผิดชอบในการแนะนำนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร การประเมินแนวโน้ม การระบุปัญหา เช่นเดียวกับการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า คุณจะต้องทำการดูแลรักษาคุณภาพการให้บริการของบริษัท โดยการตั้งและบังคับใช้มาตรฐานบริษัท

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ IT

 • การประสานงาน (coordination)
 • การจัดการพนักงาน
 • การจัดการคุณภาพ
 • ความเข้าใจด้านเทคนิค
 • การจัดการด้นเทคนิค
 • การจัดการศูนย์ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การแก้ปัญหา
 • การพัฒนางบประมาณ
 • แฟนเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ - Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการ IT-IT Manager Resume Example

Daniel Hall
[Street, City, Stаtе, Ziр] | [Phоnе] [Emаil Addrеѕѕ]

IT MANAGER
Professional Summary

An IT Professional with vast experience and extensive knowledge in various IT project management, methodologies and techniques, designing, consulting, managing and analyzing IT systems projects. A leaderwith over ten years’ functioning in TDM, NMS, Soft Switches, and DSLAM/MSAG, Cisco/VoIP environment, LAN/WAN/WLAN network, database administration and Firewalls. Possessing deep knowledge in networking terms such as CCNP,MCSE, SCNA and CCNA.

Core Strengths and Competencies

 • Ability to make good decisions in stressful situations.
 • Passion for constant improvement.
 • Excellent presentation, communication and interpersonal skills.
 • Flexible and detail-oriented attitude.
 • Effective team leader with strong analytical and problem-solving abilities.
 • Ability to solve all IT related issues in a firm.

Objective Statement

To contribute my wide knowledge and experience in the field of Information Technology for Developing IT Network Systems, System Implementation, Solving complex Hardware and Software related issues and Development of Applications.

Professional Experience

Adams Systems Plc. Los Angeles, CA (2012 – Present)
IT Manager

 • Motivate employees facing problems in IT areas.
 • Work on protocols such as TDM, NMS, Soft Switches, and DSLAM/MSAG.
 • Maintain cordial relationship with clients and staff.
 • Prepare annual budget plans and strategies.
 • Implement various quality control measures to ensure highest quality standards.
 • Administrate the company’s WAN.
 • Develop IT procedures to achieve the aim of the firms.
 • Prepare departmental help manuals to assist staff with IT issues.
 • Lead Information Technology teams.
 • Establish and installed new IT standards in existing projects.
 • Assign technical projects to different team members according to the area of expertise.
 • Train several Information Technology teams and supervise them professionally.
 • Complete assigned projects on time.
 • Work on Networking and Firewall along with Cisco/VoIP environment.
 • Advise and supervise the purchase of hardware and software and other IT supplies.

Educational Qualification

University of Minnesota 2004 – 2008
B.S. in Computer Science


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการ IT ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html