เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

การเลือกใช้คำในการเขียนประวัติย่อ (Resume)

ในการเขียน Resume ต้องเลือกใช้คำในลักษณะเชิงบวก หรือ Action Verbs ซึ่งอาจจะแบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ 9 แบบ ตามคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่

1. Management skills ทักษะด้านการบริหาร

2. Communication skills ทักษะด้านการสื่อสาร

3. Clerical or detailed skills ทักษะทางงานเอกสารหรือธุรการ

4. Research skills ทักษะด้านการวิเคราะห์วิจัย

5. Technical skills ทักษะด้านเทคนิคต่างๆ

6. Teaching skills ทักษะด้านการสอนหรือให้คำปรึกษา

7. Financial skills ทักษะด้านการเงิน การคาดการณ์ พยากรณ์ วางแผนหรือจัดสรรทรัพยากร

8. Creative skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

9. Helping skills ทักษะด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน อาสา

Management skills

Communication skills

Clerical or detailed skills

administered
analyzed
assigned
attained
chaired
contracted
consolidated
coordinated
delegated
developed
directed
evaluated
executed
improved
increased
organized
oversaw
planned
prioritized
produced
recommended
reviewed
scheduled
strengthened
supervised

addressed
arbitrated
arranged
authored
corresponded
developed
directed
drafted
edited
enlisted
formulated
influenced
interpreted
lectured
mediated
moderated
motivated
negotiated
persuaded
promoted
publicized
reconciled
recruited
spoke
translated
wrote

approved
arranged
catalogued
classified
collected
compiled
dispatched
executed
generated
implemented
inspected
monitored
operated
organized
prepared
organized
prepared
processed
purchased
recorded
retrieved
screened
specified
systematized
tabulated
validated

Research skills

Technical skills

Teaching skills

clarified
collected
critiqued
diagnosed
evaluated
examined
extracted
identified
inspected
interpreted
interviewed
investigated
organized
reviewed
summarized
surveyed
systematized

assembled
built
calculated
computed
designed
devised
engineered
fabricated
maintained
operated
overhauled
programmed
remodeled
repair
solved
trained
upgraded

adapted
advised
clarified
coached
communicated
coordinated
developed
enabled
encouraged
evaluated
explained
facilitated
guided
informed
initiated
instructed
persuaded
set goals
stimulated

Financial skills

Creative skills

Helping skills

administered
allocated
analyzed
appraised
audited
balanced
budgeted
calculated
computed
developed
forecasted
managed
marketed
planned
projected
researched

acted
conceptualized
created
designed
developed
directed
established
fashioned
founded
illustrated
instituted
integrated
introduced
invented
originated
performed
planned
revitalized
shaped

assessed
assisted
clarified
coached
counseled
demonstrated
diagnosed
educated
expedited
facilitated
familiarized
guided
referred
rehabilitated
represent

Source: http://www.bc.edu/offices/careers/skills/resumes/verbs.html

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html