เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

การกรอกข้อมูลใบสมัครงานและตัวอย่างใบสมัครงาน

การกรอกข้อมูลใบสมัครงานและตัวอย่างใบสมัครงาน

            หลายๆท่านมักมีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครงานโดยเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก วันนี้แอดมินขอนำเสนอคำศัพท์พร้อมความหมายของคำที่ใช้กันในการกรอกใบสมัครงานกันค่ะ

1. กลุ่มของ Personal Data ==è ข้อมูลส่วนตัว

 

คำศัพท์

ความหมาย

Age

อายุ

Applicant name

ชื่อผู้สมัคร

Applicant signature 

ลายเซ็นผู้สมัคร

Citizenship / Nationality

พลเมือง / สัญชาติ

Religion

ศาสนา

Color of eyes

สีตา

Color of hair

สีผม

Complexion

สีผิว

Date of Birth

วัน เดือน ปีเกิด

Expected salary

เงินเดือนที่คาดหวัง

Height

ส่วนสูง

Identification Card No. /ID Card No.

หมายเลขบัตรประจำตัว

Maiden name

นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)

Name-Surname

ชื่อ – นามสกุล

Negotiable

ต่อรองได้ (เงินเดือน)

Occupation

อาชีพ

Ordainment

บวช

Passed away / Deceased

ตาย

Permanent address

ที่อยู่ถาวร

Person to notify in case of emergency

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

Personal data / Curriculum vitae /Resume / Bio-Data

ประวัติส่วนตัว

Position applied for / Position desired 

ตำแหน่งที่สมัคร

Postal code

รหัสไปรษณีย์

Present address

ที่อยู่ปัจจุบัน

Race

เชื้อชาติ

References / Referee

บุคคลอ้างอิง

Responsibilities

งานที่รับผิดชอบ

Sex

เพศ

Weight

น้ำหนัก

 

2. กลุ่มของ Educational Background ==è ข้อมูลด้านการศึกษา

 

  1. คำศัพท์

ความหมาย

Bachelor’s Degree   

ปริญญาตรี

Certificate degree obtained

ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ

Degree Certificate

ใบปริญญาบัตร

Degree obtained

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Diploma

อนุปริญญา

Equivalent qualification

คุณวุฒิเทียบเท่า

High School

มัธยมศึกษาตอนปลาย

High Vocational Certificate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Primary School / Elementary School 

ประถมศึกษา

Secondary School

มัธยมศึกษาตอนต้น

Transcript / Statement of Marks

ใบแสดงผลการเรียน

Vocational

อาชีวศึกษา

Vocational Certificate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 3. กลุ่มของ Experiences ==è ประสบการณ์ต่างๆ

 

คำศัพท์

ความหมาย

Extra-curricular activities

กิจกรรมนอกหลักสูตร

Full-time job

งานประจำ                                           

Part-time job

อาชีพเสริม

Period of employment

ระยะเวลาการทำงาน

Reasons for leaving

เหตุผลที่ลาออกจากงาน

Related field

สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง

Self-employed

ทำงานส่วนตัว

Seminars

การสัมมนาที่เข้าร่วม

Special skills

ความชำนาญพิเศษ

Training courses

การฝึกอบรม

  

4. กลุ่มของ Documents ==è เอกสารต่างๆ

 

คำศัพท์

ความหมาย

Application Form

ใบสมัครงาน                             

Application Letter

จดหมายสมัครงาน

Birth Certificate

สูติบัตร

Home Registration

ทะเบียนบ้าน

Identification Card (I.D. Card)

บัตรประจำตัวประชาชน

Issued by

ออกให้โดย

Issued Date

วันที่ออกบัตร

Letter of Recommendation / Testimonial /Employment Certificate

หนังสือรับรองการทำงาน

Marriage Certificate

ทะเบียนสมรส

Valid Date / Expire Date

วันที่บัตรหมดอายุ

  

5. กลุ่มของ Marital Status ==è สถานภาพทางทหาร

 

คำศัพท์

ความหมาย

Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot

จับได้ใบดำ

Certificate of exemption from military service

ใบปลดประจำการทหาร

Conscripted

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Exempted

ได้รับการยกเว้น

Military Discharge Letter

ใบปลดประจำการทหาร

No Military Service

ยังไม่เกณฑ์ทหาร

No Military Service Obligation

ไม่มีพันธะทางทหาร

Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.)

หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot

จับได้ใบดำ

Certificate of exemption from military service

ใบปลดประจำการทหาร

 

6. Region ==è ศาสนา

 

คำศัพท์

ความหมาย

Buddhism                    

ศาสนาพุทธ

Christian

ศาสนาคริสต์                       

Islam

ศาสนาอิสลาม

 

7. กลุ่มของ Marital Status ==è สถานภาพ

 

คำศัพท์

ความหมาย

Divorced                                                              

หย่าร้าง

Married

แต่งงานแล้ว

Single

โสด

Separated

แยกกันอยู่

Spouse

คู่สมรส

Widowed

หม้าย

 

หวังว่าคำศัพท์และความหมายของคำแต่ละคำมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะคะ ขอให้โชคดีในการสมัครงาน ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 

ขอขอบคุณ http://www.dailyenglish.in.th/job-application-vocabularies/

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html