เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 087-8314785

Line: @tfind |Mail: idtecresume@gmail.com

 

720-90-2

 

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 900 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 750 บาท และผู้จบใหม่ 550 บาท

สำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เรายังมีการตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้ Resume ถูกต้อง 100 % ใช้เวลาแค่เพียง 2-3 วัน

*** สอบถามโทร 087-8314785 Line ID: @tfind
หากสนใจ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com


 

IdtecResume Bannner

เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานธนาคาร

เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานธนาคาร

มีหลายๆคนชอบการทำงานกับตัวเลข ชอบด้านการคำนวณ และการทำงานด้านเอกสาร งานที่เหมาะกับแนวนี้ก็วันนี้ก็เป็นงานด้านงานธนาคาร ซึ่งเป็นงานที่ใฝ่ฝัน วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการเตรียมรับมือกับการสัมภาษณ์งานด้านงานธนาคารกันค่ะ

การเตรียมตัว

1. สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมก่อนการสมัครงาน ประกอบด้วยเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน พร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า ได้แก่
• ใบแสดงผลการเรียน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครชาย)
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
• เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติย่อ (Resume) ผลการสอบ TOEFL, TOEIC เป็นต้น

2. การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์

ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารนั้นๆให้ละเอียด ซึ่งอาจโดยการค้นหาจากเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบตำแหน่ง คุณสมบัติ และข้อมูลต่างๆให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวที่สมัครหรือไม่ นอกจากนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องมีความเข้าใจลักษณะงาน และมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งงานต้านที่ทางธนาคารแจ้งข้อมูล

3. คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้สมัครต้องเช็คข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติในตำแหน่งทางธนาคารต้องการอย่างละเอียด

4. การสอบข้อเขียนของธนาคารแต่ละแห่ง

การสอบข้อเขียนของธนาคารแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับธนาคารเป็นผู้กำหนด ดังนั้นควรเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ประกาศจากทางธนาคาร และเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้ารับการสอบ เช่น ธนาคารกรุงเทพ

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย
• แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test)
• แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
• แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Language Assessment Test)

ทุกตำแหน่งงานจะต้องผ่านข้อสอบดังกล่าวข้างต้น แต่จะมีบางตำแหน่งที่จะมีข้อสอบเฉพาะของ
สายงานนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Programmer, System Analysis, สินเชื่อต่างประเทศ เป็นต้น

5. การแต่งกาย
ควรแต่งกายให้สุภาพ ให้แลดูทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง และไม่ทาสีเล็บฉูดฉาด

คำถามสัมภาษณ์งานธนาคาร

1. ให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวคุณ
คำถามนี้มักใช้บ่อยๆ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เล่ารายละเอียดของตนเองให้ผู้สัมภาษณ์ฟังโดยย่อ ซึ่งผู้รับการสัมภาษณ์ควรใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ในการให้ข้อมูลอย่างกระชับ บอกเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมกับงาน พร้อมกับยกตัวอย่างในสิ่งต่างๆประกอบและแสดงถึงความเป็นตัวเรามากขึ้น ไม่ควรที่จะเล่าให้คณะกรรมการฟังทุกเรื่องทุกอย่าง จะทำให้สิ่งที่คุณเล่านั้นไม่น่าฟังและไม่น่าสนใจ

2. ทำไมคุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับงานในตำแหน่งนี้

เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถ และเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้ทำได้ปฏิบัติ คุณควรจะเล่าถึงจุดเด่น ข้อดี ในการทำงานของคุณ พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์การได้รับการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการทำสิ่งต่างๆที่คิดว่าแตกต่างจากผู้รับการสัมภาษณ์คนอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการรู้สึกประทับใจและสนใจในตัวคุณ

3. หากคุณมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งนี้ คุณคิดว่าคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ก่อนจะมารับการสัมภาษณ์ คุณควรจะเตรียมตัวและศึกษาลักษณะงาน และหาข้อมูลด้านความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เช่น ศึกษาคุณสมบัติที่ทางองค์กรต้องการ ควรทำความเข้าใจกับตำแหน่งนั้นๆ นำมาสรุปสั้นๆเพื่อไว้ในการตอบคำถามและกระชับใจความสำคัญก่อน ให้ตอบคำถามในส่วนที่คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ หากไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจส่วนใด ให้ขอคำแนะนำ หรือตั้งคำถามคณะกรรมการแทน เพราะหากคุณตอบคำถามทั้งๆที่ไม่มั่นใจทางคณะกรรมการอาจจะคิดว่าคุณไม่รู้จริงแล้วมาพูดในเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง (คุณมั่วข้อมูลนั่นเอง)

4. ทำไมคุณถึงต้องการทำงานนี้ หากคุณต้องย้ายที่ทำงานจนไม่มีเวลาเจอกับแฟน หรือถ้าต้องทำงานจนไม่มีเวลา คุณจะทำอย่างไร

คำถามในการสัมภาษณ์ข้อนี้เป็นการต้องการที่จะทราบแนวความคิด และความสนใจต้องการที่จะทำงานในตำแหน่งนั้นๆจริงๆ ให้คุณบอกเหตุผล ข้อดีของการทำงานด้านธนาคารและบอกความรู้สึกของคุณจากใจจริงเพื่อให้คณะกรรมการรู้ถึงความตั้งใจจริงของคุณในความพยายามต้องการงานนี้จริงๆ
ตัวอย่างการตอบคำถาม "ถ้าต้องทำงานจนไม่มีเวลา คุณจะทำอย่างไร"
คำตอบ "ดิฉันคิดว่าไม่เป็นปัญหาค่ะ เพราะสามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ อีกอย่างทางครอบครัวและแฟนก็สนับสนุนให้ทำงานด้านนี้"

5. "ทำไมจึงต้องการทำงานธนาคาร งานธนาคารคืองานบริการที่มี comment และ feedback จากลูกค้าทั้งในแง่ลบและแง่บวก เป็นงานที่มีความกดดัน คุณจะทำได้หรือไม่"

วิธีการตอบ: "ดิฉันเป็นคนที่ชอบทำงานที่ท้าทาย มีการให้แก้ปัญหาสิ่งต่างๆ งานธนาคารนั้นเป็นงานที่มีเกียรติ ดิฉันทราบดีว่าจะต้องมีเรื่องจุกจิกในงานการขายงานบริการ และต้องมีความเสียสละ อดทน ดิฉันคิดว่าดิฉันทำงานด้านนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะเป็นงานที่ดิฉันถนัด"

สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างแนวทางในการตอบคามสัมภาษณ์งานและเทคนิคต่างๆในการเตรียมตัวให้พร้อม หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สมัครงานกันนะคะ ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ และขอให้ทุกๆท่านโชคดีค่ะ

*** มี Resume ภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ต้องการจัดรูปแบบ (Template) ให้สวยขึ้น สั่งได้เลยนะครับ 150 บาท ทำแบบให้ใหม่ ส่งได้ใน 1-2 วันครับ สั่งได้เลยที่ Line Id: @tfind หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ดูตัวอย่างแบบ Resume ได้ที่ https://www.idtecresume.com/resume-template.html